HR- KONSULTOINTIA

ERILAISIIN HENKILÖSTÖN KEHITYSTARPEISIIN

OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ TUOTTAA LUONNOLLISESTI VASTINETTA SIIHEN SIJOITETULLE PÄÄOMALLE

PALVELUMME

Rekrytoinnin onnistunut toteutus
Työsopimusehtojen ja -pohjien laatiminen
Perehdyttämissuunnitelmien laatiminen
Henkilöstön kehittämissuunnitelmien laatiminen
Suorituksen johtaminen ja kehittäminen
Esimiestyön kehittäminen
Kehityskeskustelukäytäntöjen luominen ja -lomakkeiden laatiminen
Työmotivaation parantaminen
Palkitsemiskäytäntöjen luominen
Sisäisen viestinnän kehittäminen
Työhyvinvoinnin kehittäminen
Vaihtuvuuden hallinta ja henkilöstön sitouttaminen

"Jos yrityksessänne ei ole riittävästi omia resursseja tai henkilöstöasioiden osaajaa, me tarjoamme tukea ja osaamista HR-asioiden hoitoon"